နောက်ရာသီ စပါးမှာ ဂါရတ်ဘေးလ် ရှိမရှိအဖြေပေးလိုက်တဲ့ အေ့ဂျင့်

ရီးရဲလမွကဒွရဈရဲ့တောငပွံကစားသမား (၃၁)နှဈအရှယွ ဂါရတဘွေးလတွယောကွ စပါးကို တနှဈအငှားနဲ့ ရောကလွာပါတယွ။ အပှီးသတဝွယယွူခှငွ့မပါပမေဲ့ ဂါရတဘွေးလကွို အသငွးမှာဆကရွှိနဖေို့ ပရိသတတွှကှနပေစွေမယွေ့ စကားမှိုးအေ့ဂငွှ့ဖှဈသူက ဖှငွ့ဟလာခဲ့ပါတယွ။ အသငွးကနေ (၂၀၁၃)ခုနှဈမှာ ပေါငွ (၈၅)သနွး ကမဘြာ့စံခှိနတွငဈွေးနဲ့ ရောငွးပှီးနောကွ ကစားသမားပှနဖွှဈလာတော့မယွ့အရိပအွယောငမွှိုးဖှဈပါတယွ။

” အရာရာက အစီအစဉအွတိုငွးဖှဈမယဆွိုရငွ ဆကနွမယလွေို့ ကှှနတွောအွာမခံပါတယွ။ ကှှနတွောွ့တို့မှာ ပှူနာမရှိပါဘူး။ စပါးဆိုတာ ကှှနတွောတွို့ကစားခငှတွဲ့ ကလပပွါ။ ကှှနတွောတွို့ နောကထွပတွနှဈဆကနွခငှတွေယဆွိုရငလွညွး ပှူနာဖှဈလာတာမှိုး ကှှနတွောမွမှငမွိပါဘူး။ ” လို့ ဘေးရဲ့အဂငွှေ့ဖှဈသူ ဘားနတကွ ဖှငွ့ဟလာပါတယွ။

ဘားနတကွ အခုစကားကို ဘီဘီစီရဒေီယို (၄)ရဲ့ အစီအစဉမွှာဖှငွ့ဟခဲ့တာပါ။ ဆကပွှီးတော့ ပှောပါတယွ။ ” ရီးရဲလကွို ပှနရွတဲ့ ကိဈစမှိုးမဖှဈလာဖို့ မှှောလွငွ့မိပါတယွ။ ဂါရတဘွေးလဟွာ တော့တငဟွမမွှာ သခှောပေါကွ အောငမွှငပွါလိမွ့မယွ။ သူကလညွး ဆကပွှီးတော့ နခငှပွေါလိမွ့မယွ။ ကနှရွှိနတေဲ့ အပိုငွးကတော့ ရိုးရိုးရှငွးရှငွးလေးပဲ လုပရွမှာပါ” လို့ဆိုခဲ့ပါတယွ။

ဂါရတဘွေးလဟွာ ရီးရဲလကွို ရောကပွှီးခှိနမွှာ (၇)နှဈတာကာအတှငွး ခနှပွီယံလိဂလွေးလုံးအပါဝငွ အဓိက ဆုဖလား (၁၃)လုံးအထိယူခဲ့သူပါ။ (၁၇၁)ပှဲကစားပှီးခှိနမွှာ (၈၀)ဂိုးနဲ့ ဖနတွီးမှု (၄၀)ကှိမကွို ပှုလုပထွားခဲ့ပှီး မနှဈကတနှဈလုံးတော့ ပှဲထှကခွှငွ့မရဖှဈခဲ့ပါတယွ။ နညွးပှ ဇီဒနွးနဲ့ ဘေးလကွှား ပှူနာအခှို့လညွးရှိလာခဲ့ခှိနမွှာတော့ အသငွးပှောငွးဖို့ ဆုံးဖှတခွဲ့ကာ စပါးကအရငဆွုံးခှိတဆွကခွဲ့ပါတယွ။

ဒဏရွာရှိနတေဲ့အတှကွ တလကှာနားဖို့ ရှိနပမေေဲ့ စပါးကလညွး ဘေးလကွိုပှနခွေါခွဲ့ကာ အသငွးရဲ့ပရိသတတွှကေို ကှိုဆိုစခေဲ့ပါတယွ။ ဒဏရွာအခှအနအေရေ တလလောကနွားရဖို့ရှိနတေဲ့အတှကွ အောကတွိုဘာလကုနအွပှီးမှ ဘေးလတွယောကပွှနပွါဝငနွိုငမွှာပါ။ နောကတွနှဈဆကနွဖေို့ အေ့ဂငွှ့ကလညွး ဖှငွ့ဟထားတဲ့အပေါွ စပါးကစားသမားအဖှဈ နောကတွနှဈဆကမွှငရွဖို့ သခှောနပှေီဖှဈပါတယွ။

Aung Bwa – SportsGabar